Kullanım Koşulları

I. Kullanıcının Platform Hizmetlerini Kullanabilmesi İçin Önkoşullar

1. Kullanıcı, aşağıdakileri kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket tarafından tanınan hesaba sahiptir:

(1) E-posta hesabı. Kullanıcı hesaplarını e-posta yoluyla kaydettirebilir ve Platform hizmetlerini kullanabilmek için hizmet şartlarını kabul eder.

(2) Üçüncü taraf hesabı. Kullanıcı, Facebook hesabı, Google hesabı, Twitter hesabı veya diğer tanınmış hesapları kullanabilir ve Platform hizmetlerini kullanmak için hizmet şartlarını kabul eder.

2. Platform hizmetlerini kullanan kullanıcı, bağımsız hareket edebilmek için uygunhak ve kapasiteye sahip olmalı ve bağımsız olarak yasal sorumluluk alabilmelidir.Bu Platformun kullanımına katılmak için 18 yaşın altındaki kullanıcılara ebeveyn veya yasal koruyucular eşlik etmelidir.

3. Platform, Kullanıcı ve sağlayıcılar arasındaki işlem için sanal alan ve hizmetler sağlamak için yalnızca bir araçtır. Platform kendisi herhangi bir taraf için bir destekçi veya tedarikçi değildir. Tüm işlemler yalnızca Kullanıcı ile sağlayıcılar arasında bulunur ve işlemden kaynaklanan tüm yasal sonuçlar Kullanıcı ve sağlayıcılar tarafından alınır.

II. Kullanıcı yönetimi

1. Kullanıcı Kimliği

Kullanıcı Platform'da ilk kez oturum açtığında, Platform, her bir Kullanıcı için Platform hizmetini kullanmaları adına benzersiz bir tanımlayıcı hesap kimliği oluşturur ve Kullanıcı, hesapları altında gerçekleşen tüm eylemlerden sorumludur.

2. Kullanıcı Bilgisi

Kullanıcı, Platform servislerini kullanırken kişisel bir cep telefonu numarası, gönderim adresi, hesap takma adı, avatar, şifre ve bir e-posta hesabını kayıt altına alırken veya güncellerken gereken tüm bilgileri ve daha fazlasını temin etmek durumunda kalabilir.

Kişisel bilgilerini tamamlarken, Kullanıcı, yasa ve yönetmeliklere, ulusal çıkarlara, vatandaşların meşru hak ve çıkarlarına, kamu düzenine, toplumsal ahlaka ve bilgi özgünlüğüne uymalıdır. Bilgiler yasadışı ve kötü bir etkisi olmamalıdır. Kullanıcı, kişisel bilgileri ve hesap kullanımını tamamlarken aşağıdaki durumların oluşmamasına önemli dikkat etmelidir:

(1) Anayasa, yasa ve yönetmelikleri ihlal etmek.

(2) Devlet güvenliğini tehlikeye atmak, devlet sırlarını sızdırmak, devlet iktidarını yıkmak, ulusal birliğin zayıflatılması.

(3) Ulusal onur ve menfaatlerin zarar görmesi ve kamu yararına zarar verilmesi.

(4) Ulusal nefrete teşvik, etnik ayrımcılık ve ulusal birliğin zayıflatılması.

(5) Devletin dini politikalarını zayıflatmak, kültleri ve feodal batıl inançları yaymak.

(6) Söylenti yayılması, toplumsal düzenin bozulması ya da toplumsal istikrarın zayıflaması.

(7) Müstehcenlik, pornografi, kumar, şiddet, cinayet, terör veya suça teşvik dağıtmak.

(8) Başkalarının meşru haklarına ve çıkarlarına karşı hakaret etmek veya iftira atmak.

(9) Yasalar ve idari düzenlemeler tarafından yasaklanmış diğer içerikler.

Kullanıcı'nın Şirket'e sağladığı bilgiler gerçeği yansıtmayan, yanlış veya yasadışı veya kötü bilgileri içeriyorsa, Şirket, Kullanıcı'nın Platform hizmetlerini kullanma haklarını feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı hesap kimliğini veya hesap avatarını yasa dışı bir şekilde edinirse veya kişisel bilgi yasa dışı ve kötü etkiye sahip bilgiler içeriyorsa, Şirket, düzeltme talebinde bulunma veya ilgili hesabın kullanımını askıya alma ve iptal etme hakkına sahiptir. Bağlı kuruluşun hileli kullanımı veya sosyal ünlünün adı kullanılması durumunda, Şirket, hesap numarasını iptal etme ve sorumlu devlet departmanına rapor etme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, ilgili kanunlara ve düzenlemelere ve Platform hizmetlerinin önemine uygun olarak aşağıdakileri kabul eder:

(1) Kişisel bilgi gönderirken gerçek ad doğrulaması yapmak

(2) Zamanında, ayrıntılı ve doğru bilgileri vermek

(3) Kullanıcı bilgilerini sürekli ve zamanında güncellemek

Kullanıcı, hesabın kendine ait olduğunu kanıtlama yükümlülüğündedir ve hesapın kendisine ait olduğunu kanıtlamak için e-posta kayıt bilgisi veya üçüncü taraf Platform kaydı bilgisi sağlamalıdır. Aksi takdirde Şirket, ürün veya ürünlerin Kullanıcıya teslimini askıya alma hakkına sahiptir.

3. WarsBank Sanal Parası

(1) WarsBank Sanal Parası, Şirket tarafından sağlanan veya onaylanan Platformlar aracılığıyla edinilmelidir. Şirket tarafından sağlanmayan veya onaylanmayan WarsBank Sanal Parası, bu Servis Anlaşması'na uygun olmayan bir kaynak sayılır. Şirket, Platform üzerinde onaylanmamış WarsBank Sanal Parası kullanımını yasaklama hakkına sahiptir.

(2) WarsBank Sanal Parası Platformun dışında kullanılamaz veya başka bir Kullanıcıya devredilemez.

4. Kullanıcı, dürüstlük ilkesine uymaya riayet eder ve platformun normal düzenini bozmamayı, başka hesap veya birden çok hesabı kullanmamayı veya bu Platformun çıkarlarına zarar verebilecek otomatik botları kullanılmamayı kabul eder.

5. Bu Hizmet Sözleşmesinin koşullarını ihlal eden herhangi bir durumda, Şirket, ihlal edilen duruma bağlı olarak, Kullanıcıya aşağıdaki cezalardan bir veya daha fazlasını uygulama hakkına sahiptir:

(1) Kullanıcıya yasadışı veya düzensiz davranışları düzeltme talimatı vermek;

(2) bazı veya tüm hizmetleri askıya almak ve / veya feshetmek;

(3) kullanıcının siparişlerini iptal etmek ve/veya ürün gönderilmesini (kullanıcı kazandığında bile) iptal etmek ve kullanıcı tarafından elde edilen WarsBank Sanal Parasını iade etmemek;

(4) Kullanıcı hesabını ve varsa WarsBank Sanal Parasını dondurmak veya iptal etmek;

(5) ceza davasında kanun ve yönetmelik hükümlerine uyan diğer tedbirler.

Kullanıcının eylemleri, Şirketin ve/veya bağlı şirketlerinin kaybına yol açarsa, Kullanıcı, tazminat yükümlülüğünü üstlenir.

6. Başkalarının haklarının ihlal edilmesi veya yasalara uyulmaması durumunda, Şirket, iletimini durdurma ve bildirimlerini kaldırma ve Kullanıcı'nın konuşmasını yasaklama ve Kullanıcı hesabını ve varsa WarsBank Sanal Parası iptal etme hakkına sahiptir. Aynı zamanda, şirket, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ilgili makamlara raporlama hakkını saklı tutar.

III. WarsBank Platformu Hizmet Yönetmelikleri

1. Tanım

(1) Sanal Parası: Kullanıcının Platform'da çekilişe katılmak için kullandığı para birimi.

(2) Bilet Numarası: Bir Kullanıcı WarsBank hizmetlerine katıldığında rastgele verilen rastgele sayı.

(3) Kazanma Numara (Winning Number): Bir ürünün tüm çekiliş numaraları satın alındıktan sonra belli bir algoritmaya göre sistem tarafından hesaplanan numara. Aynı numaranın sahibi ürünün galibi.

(4) WarsBank: Kullanıcıların WarsBank Sanal Parası alarak, hizmetlerinden faydalandığı platform.

2. Şirket, Platform'daki sonuçları tüm Kullanıcılara açık şekilde tutarak tüm Kullanıcıların eşit hak ve yükümlülüklerden faydalanmasını sağlamak için, adil, makul ve açık bir hizmet platformu ilkesini takip etmeyi taahhüt eder.

3. Kullanıcı, bu sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Platform faaliyetinde harcanan WarsBank Sanal Parasının, ürünün alınıp alınmamasına bakılmaksızın iade edilmeyeceğini kabul eder. Kullanıcı, Platformun faaliyetleri ile ilgili risklerin tamamen farkındadır ve Şirket belirli ürünlerin alınmasını garanti etmez.

4. Bir Kullanıcının kazandığı açıklandıktan sonra, Kullanıcı teslimat adresini 7 iş günü içinde girdiğinden emin olmalı, aksi halde Kullanıcı üründen vazgeçmiş sayılır. Şirket, Kullanıcılar bunun yüzünden menfaatlerini kaybederse, herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ürünler, nakliye dahil olmak üzere WarsBank sertifikalı üçüncü taraf firmalar tarafından temin edilir.

5. Platform'dan edinilen ürünler, üreticiler tarafından sağlanan garantiyi içermektedir. Garanti şartnamesi üreticilere bildirilmelidir.

6. Şirket aşağıdakilerden herhangi biri gerçekleştiğinde Kullanıcı'nın siparişini iptal etme hakkını saklı tutar:

(1) Platform sisteminin, kontrol edilemeyen güç veya üçüncü taraf saldırısı veya Şirket kontrolü dışındaki diğer koşullar nedeniyle başarısızlığı;

(2) Şirketin, Şirketin yayınladığı veya gelecekte yayınlayacağı veya yayınlayabileceği kurallar ve duyurular uyarınca destekleyicinin siparişini iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı, 3 iş günü içinde Kullanıcı hesabına iade edilecek WarsBank Sanal Parası’nın geri ödenmesi için başvuru yapabilir.

7. Hizmet Değişimi veya Askıya Alma

Şirket sürekli olarak hizmetlerini değiştiriyor ve geliştiriyor ve bazı özellikler ekleyebilir veya kaldırabilir veya bir hizmeti askıya alabilir veya durdurabilir. Kullanıcı, Şirket'in bu hakları kullanmaya hakkı olduğunu ve Kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı yükümlü olmadığını kabul eder.

8. Bir ürünün Çekiliş Numaraları, dağıtımın başlangıcından itibaren 90 gün içinde tamamen satılamazsa, Şirket, faaliyeti iptal etme ve WarsBank Sanal Parasını 3 iş günü içinde katılan Kullanıcılara iade etme hakkına sahiptir.

IV. Hizmet Anlaşmasının Değiştirilmesi

Kullanıcı, bu servis anlaşmasıyla bağlantılı olarak Şirket tarafından zaman zaman yayınlanan veya değiştirilen diğer kurallar, şartlar ve bildirimlerin bu hizmet sözleşmesinin parçası olduğunu kabul etmektedir. Şirket, gerektiği takdirde, Platformda duyurular yayınlayarak makul bir şekilde hizmet sözleşmesini değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar hizmetleri kullanırken, gözden geçirilmiş içeriğe zamanında danışmalı ve anlamalı ve bilinçli olarak bu hizmet anlaşmasına uymalıdır. Kullanıcı, bu hizmet sözleşmesinin kapsadığı hizmetleri kullanmaya devam ederse, kullanıcının değişikliğin içeriğini kabul ettiği kabul edilir. Anlaşmazlık ortaya çıktığında, en son hizmet sözleşmesi geçerli olacaktır. Kullanıcı, bu Servis Anlaşması'nın kapsadığı değiştirilmiş içeriğe uyuşmaması durumunda hizmeti kullanmayı bırakma hakkına sahiptir.

Bizimle iletişime geçin

Veri koruma ve gizlilik politikamız veya uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya bizden veya Gruptaki diğer şirketlerden gelen e-posta tekliflerini almayı reddetmek istiyorsanız lütfen destek@warsbank.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.

Bu gizlilik politikası en son 26/11/2017 tarihinde revize edilmiştir.